Trygg begravningsbyrå i Stockholm

 

Sida 2

RSS

Behöver du hjälp vid dödsfall inom familjen?

29 Apr 2018

Är du i behov av hjälp av begravningsbyrå i anslutning till någon anhörig som nyss har gått bort? Du kanske känner att det är en helt ny situation som du befinner dig i? Då kan det vara tryggt att veta att det finns människor som kan hjälpa dig. Det är människor som har sitt yrke att hjälpa till vid dödsfall. Dels kan du få den hjälpen i någon kyrka nära dig (om du vill ha deras hjälp), dels kan du få den av en professionell begravningsentreprenör som vill hjälpa dig igenom den första tiden och som kan tänka på alla praktiska frågor som uppkommer runt ett dödsfall. Det är en hel del. För en första hjälp går vi därför igenom en del av det som brukar hända efter att någon anhörig har gått bort.

Detta bör du tänka på efter ett dödsfall

Har man aldrig varit med om något liknande, är det självklart något helt nytt, att ställas inför något som är så definitivt. Förhoppningsivs kan det finnas fler människor omkring dig. Man bör inte vara ensam om att fatta viktiga beslut. Oavsett, är det några praktiska beslut som du bör fatta.

1. Du bör fatta beslut om begravning. Var vill du den ska hållas? Finns det någon tidpunkt när det är bättre? Finns det anhöriga som behöver tid på sig att komma till platsen? Det är någon veckodag som passar bättre? Alla dessa frågor lär en begravninsgbyrå ställa dig, om det är så att du väljer att anlita en sådan. Vi rekommenderar att göra det, så de är professionella och har stor erfarenhet av att handskas med dessa frågor och kan vägleda dig. Du bör alltså ta ställnign till frågor som var, hur och när.

2. Finns det någon sista vilja? Detta är av största vikt när det kommer till att bestämma om genomförande av begravning. Hade den som dött, någon bestämd uppfattning om hur han elelr hon ville att begravningen skulle genomföras? Ville han elelr hon ha en kristen, eller en borgerlig begravning? Om det fanns någon sådan sista vilja, är det viktigt att försöka gneomföra det så långt det är möjligt.

3. Annonsera om den dödas bortgång. Meddela släkt och vänner och om tidpunkt för begravning. Det lättaste sättet att göra det är att annonsera om det i någon lokal, eller rikstäckande tidning. Finns det anhöriga utomlands, kan det vara bra att ringa dem.

4. Ordna det praktiska kring en begravning. Få hjälp av kyrkan – de är professionella när det kommer till begravningar. Prästen kan hjälpa till tänka omkring en begravning. Är det så att du hellre vill ha en borgerlig begravning? Det finns organisationer som är behjälpliga i sådana fall, till exempel Humanistiska föreningen som har frivilliga, ideella krafter som kan bistå med information om hur man kan gå till väga vid en borgerlig begravning.

5. Läsa testamente. Har den döda skrivit något testaemente? Oftast brukar någon advokat hålla i själva det moment som delgivning av testamentet ges. Samma advokat brukar även göra en boutredning. I den ingår att ta reda på om det finns fler arvingar än de som redan är kända; kan det finnas okända arvingar? Okända barn? Finns inga bröstarvingar följer man lagen om arvingar och vilka som ärver i sådana fall.

6. Graven och gravsättningen, vad ska finnas på själva begravningsplatsen? Sedan bör du ta beslut om hur själva gravplatsen ska se ut. Vilken sorts gravsten önskar du på begravningsplatsen? Detta är det sista beslutet som du bör fatta. Även här kan du få hjälp av begravninsgbyrån, om du har anlitat en sådan. För information om gravstenar i Stockholm, läs mer här.

 

Hur tänker ni vid begravningen?

15 Mar 2018

En begravning innebär det slutgiltiga farvälet man säger till en avliden person. Av naturliga skäl så innebär detta avsked en gigantisk känslostorm där gästerna får en chans att säga några ord, sjunga och sörja tillsammans. Det vanliga är att man tar hjälp vid en begravning och låter en begravningsbyrå organisera allting som hör till. Kyrkolokal, kista, blommor, fika efteråt, dödsannons, gravsten - allt som familjen och de närmaste önskar brukar vara möjligt att ordna för den begravningsbyrå man anlitar.

Det många inte tänker på är dock det som sker efteråt och vad som händer då allt begravningskaffe är urdrucket. Möts man upp hos någon eller åker alla hem till sitt igen? Många väljer att fortsätta umgås och detta av den enkla anledningen att man sällan får en chans att träffa alla sin släkt och sina vänner. Låt vara att det är en vid en tid av sorg - mend et är även en tid för att minnas och hedra den avlidne. Vi ska titta närmare på ett alternativ som kan vara gångbart vid detta tillfälle - nämligen catering.

I och med att allt fokus kommer att ligga på sorgearbete så finns det sällan vare sig ork, lust eller tid för att laga mat. Det gör att catering är ett bra alternativ, på samma sätt som en begravningsbyrå var det vid själva begravningen. Där deras jobb avslutas så tar en cateringfirma vid och slutför kvällen enligt de önskemål man kommit överens om. Det senare är viktig.

Catering handlar om öppen kommunikation

Det viktiga är att hitta ett företag inom catering som är lyhörda. I Stockholm - där det finns ett väldigt stort urval inom catering - så bör man vara extra noggrann gällande detta. Du vill, kort sagt, inte ha någon partystämning då du beställer catering till en sammanträff i samband med en begravning. Mat, dryck och personal ska passa ändamålet.

Gällande personalen så kanske ni kan komma överens om klädsel samt vilka förhållningsregler som gäller. Att de klär sig i svart kan vara att föredra då de samtidigt visar vördnad och respekt för den avlidne och för alla gästers inneboende sorg.

Maten behöver, enligt oss, inte vara mer än exempelvis snittar (eller någonting annat lättsmält). Ingen har någon vidare matlust i samband med en begravning och detsamma gäller drycken. Det kanske inte är någon god idé att erbjuda alltför mycket alkohol så många kan se detta som en tröst och titta lite väl djupt i flaskan. Lite vin och några öl, det brukar räcka.

Tiden är också en faktor. När vill ni ha maten serverad och på vilket sätt? Behövs det personal eller går det bara att lämna över maten så att alla gäster kan förse sig själva? Det viktiga är att man är öppen med sin kommunikation. Catering är en tjänst som finns för kunderna ochs om hela tiden utgår efter deras specifika önskemål. De flesta företag inom catering är flexibla och anpassningsbara beroende på vilken situation de anlitats för. Det kan vara ett bröllop, en större fest eller, som i det här fallet, en begravning. Läs mer om catering här.

Har du en anhörig som nyss har gått bort?

9 Mar 2018

På nätet finns mycket bra information som har med begravningar att göra. Här tänkte vi ta upp själva begravningsakten och saker man kan tänka på.

Detta bör du tänka på

När man håller en begravningsakt, kan man antingen hålla en borgerlig begravningsakt, eller en kristen, kanske i kyrkan där den avlidna har gått när hen ännu var i livet. Då kan den prästen eller pastorn i en frikyrka, kanske hålla i begravningsakten. Då känner den prästen eller pastorn kanske väl den som har avlidit och kan ge många vackra ord om den som har gått bort. Kanske man vill bjuda in till en begravning för många, om den som har avlidit, har haft många vänner och bekanta.

Annonsera om hur ni gör med begravningen

Oftast brukar man tala om det i den annons som man gör i den lokala tidningen. Då brukar man tala om hur den som har avlidit ville ha det. Är det många som ska resa till platsen där begravningen kommer att hållas, kan man ha den i anslutningen till en helg så att de hinner resa dit och hinner återvända hem. Kanske bör man bjuda på något att äta och dricka innan själva minnesstunden som man brukar ha. Då kan de som kommit till begravningen säga några vackra ord, eller berätta minnen som de har haft med den personen.

Skriv en gudstjänsorning

Hur ville den avlidna ha det? Hade den personen några önskemål om musik? Om så är, kan man med fördel skriva ner en gudstjänstordning där det framkommer vad som ska ske. Har man ett avskedstagande vid kistan, till exempel, kan de som närvarar vid själva begravningen veta när det händer, så de är väl förberedda för detta. Det finns ett tryckeri i Stockholm som har erfarenhet av begravningsordningar och kan trycka vackra häften där det står något om den avlidna och vilken begravningsordning man vill ha. Det kan också bli ett vackert minne av själva begravningen efteråt.

Ska ni ha en minnesstund efter begravningen?

Efter begravningen kanske man vill ha en minnesstund. Då kan det vara bra med kaffe, eller te och smörgåstårta som man kan inta innan. En begravning är ganska påfrestande för dem som berörs av den. Då kan det vara bra med något som gör att man får släppa känslor som kan uppstå i och med begravningen. Finns det tillresta gäster, kan det vara bra att bjuda på mat till dem som stannar kvar. Minns att begravningen är till för de anhöriga och nära vänner. Så ta till vara chansen som en begravning ger som blir ett vackert minne av den som har gått bort.

Hur kan en begravningsbyrå i Stockholm hjälpa mig?

13 Jul 2017

Om man ser att en nära anhörig eller släkting går bort så väntar en plågsam process där man släpper sitt eget liv för en stund. Detta är naturligt, man måste få tillfälle att sörja och lämna allt vad jobb och annat heter för att fullt ut få fokusera på sig själv och sina närstående. Dock så behöver ju ändå vissa praktiska detaljer lösas kring dödsfallet och det är här man – istället för att själv tvinga sig att sköta detta – anlitar en begravningsbyrå som tar hand om arbetet medan man själv får den möjligheten till eftertanke och sorg som man så väl behöver.

Att anlita en begravningsbyrå innebär att allt arbete kring begravingen tas om hand och där räknar vi allt ifrån val av gravsten, själva jordfästningen, fikat efteråt men även allt pappaersarbete i form av bouppdelning (om man vill det) och frågor kring dödsboet. Bor man exempelvis i Stockholm och ställs inför att en nära anhörig har avlidt så kan en bergravningsbyra avlasta och sköta alla detaljer kring denna begravning medan man själv alltså får en chans att ta hand om både sig själv och sina nära och kära.

Ett dödsfall innebär alltid en storm av känslor och att själv visa sig stark och ta hand om alla detaljer är ofta att gapa över för mycket – anlita istället en professionell begravningsbyrå i Stockholm och ge dig tid att läka och acceptera det inträffade. Det behöver du och din familj.

En begravningsbyrå i Stocholm som arbetar över hela staden

Man behöver inte binda sig till en begravningsbyrå i just det område man bor i – har man sitt boende i Stockholm så finns ju där flertalet olika alternativ som man kan välja bland. Dokc – man ska inte hålla på att fokusera på att få fram det absolut billigaste alternativet gällande valet av begravningsbyrå utan snarare fokusera på det känslomässiga planet. Att dividera om pengar och kostnader då man väljer en bagravningsbyrå är ju faktiskt ganska osmakligt och detta oavsett om man nu bor i Stockholm eller någon annanstans i Sverige.

Man bör alltså hellre se till bemötande, respekt och personlig kontakt då man står inför att välja en begravningsbyrå som ska sköta det praktiska kring en anhörigs bortgång. Hur hade du själv velat ha det? Hade du velat att dina anhöriga i Stockholm bråkat om kostnaden för en begravningsbyrå eller valt den som gav bäst bemötande? Värt att fundera på, eller hur?

Väljer man en bergavningsbyrå – oavsett kostnaden för denna – så ska man dock veta att man alltid kommer att mötas av professionalism och respekt där dina och din familjs behov kommer att sättas i centrum. En begravningsbyrå i Stockholm – eller någon annanstans i Sverige – har nämligen speciella kunskaper och utbildning i hur man hanterar sådana känslosamma situationer som ett dödsfall ändå innebär och för med sig. De är beredda på stora känslostormar och kan hantera dessa utifrån varje specifikt fall – en person anställd på en begravningsbyrå tar ingenting personligt och detta oavsett om denne arbetar i Stockholm eller någon annanstans i Sverige.

Välkommen

Varmt välkommen till Stockholms Begravningsbyrås Blogg om begravningar & hur du går vidare. Vi kommer lägga upp viktig information kring dödsbo, begravning, hur du som närstående kan gå vidare och annat som hör ämnet till.