Trygg begravningsbyrå i Stockholm

 

RSS

Vikten av mat och av en cateringfirma

2 May 2023

Att hyra in en cateringfirma när det är dags för många att träffas gör livet mycket enklare. Maten passar alla när proffsen håller i sleven och kryddorna.

Behöver man egentligen en cateringfirma? Naturligtvis inte. Det går ju att gå till mataffären, planera rätter för trettio personer, göra slut på alla tillgängliga kastruller och kärl, köpa nya sådana, transportera till lokal … och så vidare. Svaret är med andra ord JA. Det är nödvändigt med catering när det är dags för fest. För möte. För konferens.

Nästa fråga är förstås: Vad vill folket äta? Har vi en glad samling allätare att hantera? Eller handlar det snarare om människor med matallergier eller starka preferenser gällande olika kategorier av mat? Anlitar man en firma är inget av alternativen alls något bekymmer. Man behöver inte grubbla sig till huvudvärk utan kan bara beställa det som passar.

Flexibilitet och kunskap då man anlitar en cateringfirma

Ingen vuxen människa saknar kunskap om att olika typer av arrangemang kräver olika typer av mat. Förmiddagsmötet kan nöja sig med frukostmacka eller möjligen gemensam lunch. Det krävs ingen trerättersmiddag med vin, nej. Två dagars konferens däremot fullkomligt skriar efter gemensamma luncher och en finare middag på kvällen. Inte minst för att deltagarna inte ska behöva åka iväg för lunch i två timmar.

Att anlita catering är suveränt enkelt. En framdukad buffé ger möjligheter för alla att hitta sin bästa rätt. Alla blir mätta och de flesta glada och alla kan fokusera på dagens ämnen eller program. Så skapar man en bra sammankomst.

En sprucken relation kan leda till en vårdnadstvist

9 Nov 2022

Att ha barn i en sprucken relation kan leda till en vårdnadstvist. Anlita juridisk hjälp för att alla parter, både barn och vuxna, ska må bra i längden.

Dennis dunkade näven i bordet och knycklade ihop brevet. Den hårt ihopknycklade pappersbollen kastade han med kraft rätt över köksbordet. Hon ska inte alls få enskild vårdnad om ungarna. Han borde ha varit beredd på detta, men det var han inte.

Han hade blivit smutskastad av henne sedan de flyttade isär. Skyllde på att barnen fick äta godis hela tiden, att de hade smutsiga kläder hos honom och så vidare. Tyvärr stämde det nog mer hemma hos henne.

Vårdnadstvist som ser till barnens bästa

Han kände ju henne trots allt efter sju år ihop. Nu 3 år isär. Dennis hade läst på nätet att man ska spara konversationer och spela in samtal om det inte gick att hålla sams. Det hade han tack och lov gjort, det var han tacksam för nu.

Dennis visste att fick han bara tag på en juridisk expert i en vårdnadstvist så skulle han ha sitt på det torra. Det hon inte förstod var att det inte bara var hennes barn. Det var deras. Hans ögonstenar också. Bådas älsklingar.

Dennis hade varit förberedd på att denna dag skulle komma. Sedan tidigare hade han letat upp en juridisk hjälp som var duktig i vårdnadstvister. Nu var det dags att slå numret och skapa en kontakt. Barnen hade lika mycket rätt till pappa som till mamma.

Advokat som kan hjälpa dig i Göteborg

11 Aug 2022

Befinner du dig i ett brottmål eller i en tvist i Göteborg? Känner du det som om du ska drunkna i den juridiska processen? Skaffa då en kompetent advokat.

Alla som inte är utbildade inom juridik kommer mycket snabbt att gå vilse i den labyrint som lag och rätt utgör. Det finns så många fallgropar och återvändsgränder att det snart kommer att kännas både förvirrande och hopplöst. Juridik är ett eget språk som tar åratal att lära sig och som du kan behöva en tolk för att förstå dig på.

En advokat kan vara just en sådant tolk som du kan finna dig i behov av. Advokater finns där för att hjälpa dig igenom krångliga juridiska processer och är någon som kan föra din talan på ett professionellt sätt.

Den långa vägen för att bli en advokat

Det är kanske inte så vanligt att människor känner till den krångliga vägen som man måste gå för att kunna titulera sig advokat. Det räcker inte med bara praktisk erfarenhet eller med bara en fin utbildning. Istället måste du först ha en juridisk examen, arbeta i flera år som jurist och sedan ta en ny examen för att bli en advokat.

Den här långa vägen används för att svenska medborgare ska få ett advokatsamfund med gedigen kunskap och som faktiskt är lämpliga för yrket. När du sedan anlitar en advokat i Göteborg kan du därför känna dig trygg i vetskapen att du får juridisk hjälp av högsta kvalitet.

Vårdnadstvist under uppsegling

26 Jul 2022

Om gemensam vårdnad om barnen inte fungerar så kan man ansöka om ensam vårdnad. I en vårdnadstvist avgörs om ena föräldern är olämplig att ha vårdnaden.

Mamma pratade i telefon. Hon hade den där rösten som hon brukade ha när hon pratade om något allvarligt. Molly hörde ord som “ensam vårdnad”, “missbrukare” och “vårdnadstvist”. Hon förstod inte men anade att det hade med pappa att göra. Molly fick ont i magen när hon tänkte på honom.

Hon älskade sin pappa och ville vara honom till lags. Men det var så svårt att hålla honom nöjd och glad. Ibland visste hon inte vad det var som hon hade sagt eller gjort. Helt plötsligt kunde det vara som att pappan var en annan människa. Då kunde han ryta och skrika på henne fastän hon försökte vara så tyst och snäll som hon bara kunde.

Anlita advokat vid vårdnadstvist

Molly smög närmare för att höra bättre. “Jag litar inte på honom. Han kan vara så manipulativ. Jag vet inte hur många gånger han har lyckats övertyga mig om att han ska bättra sig. Jag har bestämt mig för att aldrig mer tro på det. Men det är svårt för Molly. Hon förstår inte hur han försöker få över henne på sin sida.“

“Nu känner jag mig tvungen att vända mig till er advokatbyrå. Ja, jag förstår att en vårdnadstvist kan vara väldigt uppslitande även för henne. Men jag märker på henne att hon inte mår bra av hur det är nu.” Molly smög iväg igen. Hon förstod inte men hon litade på att hennes mamma gjorde det som var bäst för henne. Kom i kontakt med en advokat här: vårdnadstvistt.se

Vad vet du om arvsrätt?

25 Mar 2022

Det gäller att ärva eller att bli helt utan arv. Vill du låta någon ärva dig när du dör? Vet du vad som händer när det gäller arvsrätt och vad du kan påverka?

Det är lätt att tro att det som du läser i en bok eller ser på film har något att göra med verkligheten. Så är det inte när det kommer till arvsrätt. Då finns det många nitar att gå på om du bara tror på det som står i romaner och visas på film. När det gäller arvsrätt finns det strikta regler som har sina rötter förankrade i medeltiden. I Sverige är det så det fungerar. Reglerna talar om vem som har rätt till delar av arvet. Det spelar ingen roll om det finns ett testamente som säger annat. Vissa regler går inte att komma undan.

Arvsrätt är komplicerat

Tänk dig att du lever i ett förhållande där ni inte har några gemensamma barn. Ni har levt ihop i många år. Du har faktiskt ingen rätt att ärva någonting. Det är den hemska sanningen. I det här fallet behöver det nedtecknas hur ni vill att det ska vara om den ene parten avlider.

Ett dödsbo upprättas när någon dör. Där tas allt lösöre som finns i det gemensamma boet upp. Det här ska sedan fördelas mellan arvingarna. Lösöre gäller även det som kallas för egendomar. Det vill säga saker som hus, sommarstugor, båtar och bilar. Bor ni ihop utan att vara gifta är det viktigt att upprätta ett testamente.

Får dödsbodelägare göra bouppteckning?

8 Jan 2020

Vid ett dödsfall ska alltid en bouppteckning genomföras. De flesta väljer att en jurist gör detta. Men får dödsbodelägare göra bouppteckning?

Ja, dödsbodelägare kan genomföra hela bouppteckning. Det finns inget krav på att utomstående gör detta. Däremot krävs det att personer som inte är involverade i arvet godkänner bouppteckningen på ett förrättningsmöte.  

Först förvaltas dödsboet

Innan en bouppteckning genomförs måste dödsboet förvaltas. Det gäller exempelvis över begravning och för att betala löpande räkningar. Det vanligaste är att en person som bott tillsammans med den avlidne tar hand om detta. För att kunna göra betalningar och annat krävs därför ett dödsfallsintyg och därmed intyg på att man får förvalta dödsboets tillgångar. 

När sedan bouppteckningen är klar är det en juridisk handling som påvisar vilka som förvaltar allt. 

Bouppteckning

Inom tre månader efter dödsfallet ska en bouppteckning skapats. Det är en lista på den avlidne personens tillgångar och skulder. Bouppteckningen lämnas in till Skatteverket senast en månad efter att den är slutförd. Var personen gift ska bouppteckningen även omfatta de tillgångar som make/maka har. 

Generellt är det den person som har ”mest insyn i den avlidnes ekonomi” som är ansvarig för att bouppteckningen genomförs. Däremot finns inte krav att man måste göra den själv utan frågan kan lämnas över till en jurist. Om det inte är självklart vem som har ”mest insyn” så är det dödsbodelägarna som gemensamt får avgöra vem som ska ta hand om frågan. 

Skulle det inte finnas några dödsbodelägare kommer frågan att lämnas över till Skatteverket som utser en bouppteckningsförrättare. 

Oftast används den blankett som kan laddas hem från Skatteverkets hemsida vid en bouppteckning. Men det finns inget krav på en specifik utformning. Att använda en färdig blankett innebär däremot att risken är mindre att något blir felaktigt. 

Förrättningsmöte

När bouppteckningen är klar ska alla involverade kallas till ett förrättningsmöte. Det är i detta läge som förrättningsmän även måste vara med. 

Under förrättningsmötet går dödsboet igenom så att alla är överens om detta och eventuella frågor kring arv. På mötet måste det finnas förrättningsmän som varken är dödsbodelägare, efterarvingar alternativt ombud för dessa. Generellt är det vänner eller grannar som intygar och är med under mötet. 

Dessa har inget ansvar att kontrollera att allt finns med i bouppteckningen. De måste alltså inte ”gräva fram” information för att kontrollera att allt är korrekt. De ska enbart se på materialet som presenteras och utifrån detta skriva under att bouppteckningen stämmer mot informationen.

Ordna mottagningen hemma efter begravningen

29 Jan 2019

Vill man ordna en fin mottagning för att tillsammans minnas sin avlidne vän eller släkting, kan man arrangera en sådan i samarbete med begravningsbyrån. Oftast sker då mottagningen i anslutning tillkyrkan, i församlingslokalen. Många begravningsmottagningar sker på detta sätt, men en mottagning kan så klart ske på precis det sätt de efterlevande önskar. Allt handlar om hur man tillsammans vill minnas den avlidne och hur man vill att mottagningen ska gå till.

En variant som är relativt vanlig är att man möts i hemmiljö, antingen i den avlidnes hem eller hos en släkting, ett barn till exempel. Om den döde har en make eller maka i livet brukar mottagningen hållas i bostaden där de båda bott. Att befinna sig i den miljö där den avlidne bott gör att minnet blir levande och att personen fortfarande känns nära, en känsla som tyvärr har en tendens att försvinna i en församlingslokal.

Hyra bord, stolar och porslin

Att arrangera en mottagning för fler än den närmaste familjen kräver en del logistik, men att kunna bjuda in vänner och mer avlägsna släktingar gör ändå mottagningen till ett fint avsked och bidrar till att stunden verkligen högtidlighålls. Finns inte bord och stolar så det räcker är det enkelt att hyra in detta från ett uthyrningsföretag, som både levererar möblerna innan mottagningen och hämtar dem efteråt. Att hyra uppfällbara bord och stolar gör det lätt och smidigt att duka upp mat och dryck och skapar dessutom sittplatser åt alla gäster.

Även glas och porslin går utmärkt att hyra från ett uthyrningsföretag. En begravningsmottagning ska vara en respektabel tillställning och att äta på papptallrikar känns för trist. Genom att hyra tallrikar av riktigt porslin och ordentliga, vackra glas till dryckerna visar man respekt för situationen.

Catering av mat och dryck

Att stå och laga mat är ingenting man vill syssla med när man ska begrava en närstående, och det behöver man verkligen inte göra heller. Maten är egentligen av underordnad betydelse i förhållande till minnesbilder, tal och så vidare, men det är klart att det alltid är trevligt att kunna bjuda på något gott.

Plockmat eller en buffé från en cateringfirma är utmärkt för en begravningsmottagning. Alla tar så mycket mat de har lust med, och ett gående bord gör att stämningen lättas upp och att alla får chans att tala med varandra. Med hyrda bord och stolar kan man skapa sittplatser i alla rum i bostaden, vilket gör det lätt för gästerna.

Kontakta ett uthyrningsföretag

Att arrangera en begravning är ett sorgesamt arbete, men för den som orkar kan en personlig mottagning i hemmiljö ändå göra avskedet till ett ljust och fint minne. Genom att hyra in möbler och porslin till mottagningen blir förberedelserna betydligt enklare.

Vill du hyra bord, stolar, porslin och glas till begravningsmottagningen kan du kontakta en uthyrningsfirma och berätta hur många ni beräknas bli, så anpassar de beställningen efter det. Möbler, porslin och glas levereras på utsatt tid och kan hämtas direkt efter mottagningen eller dagen efter. Möblerna är hopfällbara, vilket gör att de kan ställas undan direkt när de inte behövs längre.

Vill du göra dokument tillgängliga för fler?

24 Oct 2018

Arbetar du på en begravningsbyrå? Då kanske du har behov av att göra de dokument som du förvarar till digitala dokument. Genom att digitalisera dem får du fler fördelar. Det mesta här i världen är ju digitalt. EU har ju dessutom antagit en samhällsreform som innebär att hela samhället, inom EU ska bli digitalt. På så sätt ser vi att bankväsendet har blivit allt mer digitalt. Kontoren är digitala, telefonerna, skolväsendet och sjukvården är snart helt digitaliserade. Vi kommer förmodligen att se allt fler kontor som blir digitala. Som begravningbyrå, innebär denna utveckling även att de arkiv och kontor som man behöver ha tillgång till, även kan behöva bli digitala.

Varför en digital begravningsbyrå?

Om du digitaliserar ditt kontor gör du det möjligt för dig själv och dina kolleger att komma åt de dokument som berör dina kunder, oavsett var du befinner dig. Du eller dina kolleger behöver alltså inte finnas fysiskt på kontoret för att komma åt och läsa de dokument som du kanske behöver kunna i kundkontakten.

1. Du minskar även utrymmet för ditt arkiv genom att göra det digitalt. Det innebär att du ju inte behöver ha några fysiska arkivskåp. Istället gäller det att du har tillgång till en dator, en mobil eller en läsplatta för att komma åt de dokument som du har arkiverade.

2. En digitalisering av dina dokument innebär att de är säkrare än när de ligger i ett dokumentskåp. En tjuv kan alltid ta sig in på ett kontor och läsa sekretessbelagda dokument (om nu någon vill det). Visserligen kan man alltid hacka ett konto, men då måste man ju veta vilket konto man ska hacka för att komma åt de dokumenten. 

3. En tredje fördel att ha dokumenten digitala är den att om du delar med dig av lösenord och användarnamn, kan fler än du få tillgång till dokumenten, på samma sätt som du. Det innebär att ingen behöver vara på kontoret för att kunna arbeta och ha tillgång till viktiga fakta när man arbetar.

Man kan få hjälp med revision och omvandling av dokument

Om man väljer att digitalisera sitt arkiv, kan man få hjälp med revision av sitt arkiv; vad gör man om det fattas något? Vilket slags filer behöver man ha för de dokument som finns? Finns det något som en begravningsbyrå behöver hjälp med, när det kommer till förvaring av känsliga uppgifter? Kan man göra dem ännu säkrare? Hur kan man samtidigt göra dem säkra, men mer åtkomliga för dem som behöver det? Som till exempel begravningsentreprenörer? Sådana svar kan du få om du vill läsa mer här om digitalt arkiv.

Att städa ur ett dödsbo

13 Sep 2018

Att ta hand om en släktings frånfälle är ingen munter uppgift. Förutom det tråkiga i att aldrig mer få träffa sin släkting, tillkommer allt det praktiska kring en begravning. Lyckligtvis har man mycket hjälp av en begravningsbyrå, men vissa saker måste ändå klaras av själv. Till de hör att frakta bort den dödes ägodelar och att städa ur bostaden.

Mycket jobb oavsett bostadsform

Bodde den döde i en bostadsrätt ska lägenheten säljas, och då måste den först göras fin för visningar. Men möblerna ska helst vara kvar, för att lägenheten ska se fin ut. Därefter ska allt ut och lägenheten ska flyttstädas, vilket innebär extremt noggrann städning ner i minsta detalj.

Är det en hyresrätt som ska städas ur gäller att lägenheten töms och därefter flyttstädas och här gäller samma krav på noggrannhet som i en bostadsrätt, annars kommer hyresvärden att ta in en städfirma som flyttstädar, och du får stå för fakturan.

Och är det ett helt hus som ska tömmas och städas...ja, då har du en del jobb framför dig. Som synes vad gäller alla dessa tre scenarior så är det en hel del tungt arbete inblandat när man ska städa ur ett dödsbo. Förutom själva bostäderna tillkommer det ju förråd, garage, uthus och så vidare. Många mobiliserar hela släkten och går det att göra är det ju jättefint.

Professionell hjälp med städning i Stockholm

Men vad gäller själva städningen kan det faktiskt vara bra att anlita proffs, för att det ska bli så bra det bara kan. Att beställa en rejäl flyttstädning från en städfirma kostar en slant, men inte så mycket, och med tanke på arbetsinsatsen man besparas så är det värt pengarna flera gånger om. Dessutom ger städhjälp rätt till RUT-avdrag med 50% av arbetskostnaden så du kan räkna med att kostnaden inte kommer att bli särskilt stor. I Stockholm finns många duktiga städfirmor som konkurrerar om samma kunder, så en hälsosam konkurrenssituation råder, vilket såklart är till kundernas fördel.

Vad ingår i en flyttstädning?

Vid en flyttstädning fixas allt. De flesta städfirmor i Stockholm håller sig till Mäklarsamfundets standardlista för flyttstädning, som skapats för att undvika missförstånd mellan den som flyttstädar och den som ska flytta in. Checklistan är ingen lag, utan något man kommer överens om. Listan betraktas dock som standard i mäklarbranschen och har man städat bostaden efter punkterna i den kan den som flyttar in inte räkna med att kunna klaga på någonting. En städfirma tar dessutom hand om alla eventuella diskussioner och klagomål efter en städning. Det är vanligtvis ingen som argumenterar mot en städfirma när det kommer till städning, så det brukar ordna sig rätt snabbt, förutsatt att man valt en professionell och seriös städfirma vill säga.

Beställ städhjälp till dödsboet

Har du ansvaret för en släktings dödsbo och känner att du inte hinner eller orkar med allt, anlita en städfirma för att få hjälp med städningen. Sett till vad det kostar är det värt det hundra gånger om. Efter att ha flyttat ett helt bohag är en flyttstädning ett berg att bestiga, och att slippa göra det är en välsignelse. Till en väldigt låg kostnad sett till arbetsinsatsen kan du befria sig själv från den bördan.

Här finns ett företag som erbjuder städtjänster i Stockholm: https://www.städningstockholm.net.

Hur tar man sig till och från begravningen?

12 Sep 2018

Att gå på en begravning innebär att man kommer att drabbas av en stor sorg. För många innebär det en chock att möta så starka känslor hos sig själv - och hos andra. Det spelar ingen roll hur mycket man stålsätter sig; känslorna kan tränga fram även genom den starkaste järnmasken. Det måste de också få göra. Genom gråt och förtvivlan så läker man; det finns inget fult i att våga visa sig sårbar - oavsett kön och oavsett ålder. Att stoisk stå och nästan spricka enbart av rädsla för att låta en mask spricka är verkligen ingen rekommendation.

De känslor som kommer är starka och de kan sitta i länge. Det bör man som anhörig vara medveten om. Därför blir också transporten till och från en begravning en viktig - men väldigt bortglömd - fråga. Är du i rätt skick för att sätta dig bakom ratten - är de andra i sällskapet det?

Vi skulle säga att man i många fall inte är det och vi skulle därför komma med att alternativt förslag: vad sägs om att hyra en buss som kör till begravningen i Stockholm och därefter kör sällskapet till den plats där ni ska hålla begravningsfikat eller middagen?

Hyra buss ger en känsla av samhörighet

Om man väljer en samlingspunkt, fattar ett beslut om att hyra buss - och kanske låter dödsboet står för kostnaden - och sedan samlar alla gästerna för en gemensam avresa så handlar det inte enbart om att säkert ta sig från punkt A till punkt B. Det handlar lika mycket om gemenskap och samhörighet.

Hur ofta kan man träffas som släkt och hur ofta får man en chans att sitta tillsammans som i en buss? Det går även att hålla tal om den avlidne i mikrofonen, det går att visa bilder på tv:n och det går att göra bussresan till en del av minnesstunden. Varför inte? Istället för att alla stressar på varsitt håll så kan man hyra en buss och åka gemensamt i en resa som manar till eftertanke, lugn och minnen.

Det är säkert, det är inte speciellt dyrt och det är även ett miljövänligt alternativ. Efter begravningen så kan man åka vidare till den plats där man äter mat eller fikar och ytterligare hedra den avlidne tillsammans.

Förbered bussbolaget innan

Om ni skulle välja att hyra buss så är det också viktigt att ni dels gör detta i god tid innan. Det ger dels ett bättre pris och säkerställer samtidigt det viktigaste - att ni de facto får en buss, och att denna är av rätt storlek.

Vi skulle dock även vilja tipsa om att ni meddelar att det gäller en begravning till bussbolaget. De kan på så sätt också förbereda chauffören och be honom att klä sig i svart kostym, eller någon annan lämplig klädsel för uppdraget.

Här kan du hyra buss: https://www.hyrabussstockholm.se.

Hur kan ett testamente göra skillnad?

31 Aug 2018

Arvsrätt och ärvdabalken ser till att kvarlåtenskapen hos en avliden hamnar i rätt händer, i rätt ordning och i rätt storlek. I det flesta fall så är det också något som underlättar då ett arv ska fördelas. I och med att det finns reglerat i lag om vilka som ska ärva och i vilken ordning så är det också en process som inte behöver ta så lång tid och som heller inte behöver innehålla några konflikter.

Sådana inträffar dock och man kan heller inte bortse från varför: dels så handlar det om ekonomiska intressen - ett större arv kan naturligtvis påverka livet och göra en enorm skillnad.

Dels så handlar det även om känslor. om någon närstående avlidit så är man ledsen och upprörd; känner man dessutom att man blir sidsteppad då arvet ska fördelas så kan känslorna bli ännu starkare och regelrätta tvister kan komma som en följd av detta.

Inte ovanligt med konflikter i samband med arvsdelning

Vi ska även tillägga att ärvdabalken och vår arvsrätt inte tar någon som helst hänsyn till vilka känslor som eventuellt funnits mellan en avliden och dig som anhörig. Ska man vara krass så kommer du inte att ärva mer om du gråter mest. Inom denna del av familjerätt så är alltid blod tjockare än vatten; en närstående släkting räknas alltid högre än en avlägsen sådan, en vän eller en partner.

Så till vida att inget skrivet testamente finns förstås. Ett skrivet testamente kan göra en enorm skillnad i samband med att ett arv ska fördelas. Det kan aldrig göra barn till den avlidne lottlösa - bröstarvingar ärver alltid - men i övrigt så kan det definitivt påverka, utelämna och inkludera personer i arvet.

Faktum är att alla andra som normalt sitter på en arvslott kan komma att exkluderas från ett arv genom ett testamente. Men, detta måste vara giltigt också.

En jurist inom familjerätt hjälper dig att upprätta ett testamente

Det är faktiskt ingen dum idé att upprätta ett testamente. Oavsett ålder. Genom ett sådant så ser man till att de som betyder någonting också får en del av vad man tjänat ihop. Varför ska ditt arv tillfalla en släkting i Stockholm som du aldrig träffat och varför ska din kärlek på ålderns höst gå lottlös?

Du kan reglera detta. Vårt råd är att du ser till att det inte finns några som helst frågetecken kring ditt testamente. Ingen ska kunna starta en utredning kring din eventuella mentala status, ingen ska kunna ifrågasätta om du skrivit det av egen fri vilja och ingen ska kunna ställa frågan om det verkligen är du som skrivit ditt testamente.

Dessa frågor slipper du om du anlitar en jurist verksam inom familjerätt. En sådan ser till att allt går rätt till, att formen är rätt och att det undertecknas av två stycken vittnen. Du kan även begära förvaring av ditt testamente - lämpligen hos samma jurist eller hos en begravningsbyrå. Se till att din kvarlåtenskap hamnar i de händer du vill: upprätta ett testamente.

Läs mer på sidan https://www.familjerättstockholm.com.

Mycket man måste ta itu med vid dödsfall i familjen

24 Aug 2018

Är det mycket att ta vara på efter ett dödsfall i familjen? Ofta är det många saker som äger rum om någon i familjen går bort. Har man kommit till medelåldern är det mångas föräldrar som går bort. Det är en ny situation att inte ha kvar sina föräldrar, trots att man förstår, och vet att livet inte kan fortsätta i evighet, utan att allt tar slut en vacker dag. Har de anhöriga dessutom varit sjuka ne längre tid, kan döden faktiskt bli en lösning på sjukdomstiden. De anhöriga behöver inte längre lida. Har de dessutom fått leva ett långt och meningsfullt liv, kan det mildra något i sorgen efter dem, trots att det är en ny situation att inte ha dem kvar i livet.

Många praktiska saker att ta rätt på efter dödsfall

Om ens anhöriga har gått bort, brukar det ge många praktiska saker att ta rätt på; här listar vi några viktiga saker att ta hand om.

Underrätta släkt och vänner

Bland det första man måste göra är att underrätta alla myndigheter, släkt och vänner om den anhörigas bortgång. Pensionen ska inte komma in på kontot, om det är så. Hyror, telefon och allehanda räkningar måste stoppas. Ofta brukar man anlita en begravningsbyrå, som kan ta hand om annonsering, begravningsannonsering och dylika saker.

Begravning

Hur önskade den som gick bort att begravningen skulle gå till? Finns det någon särskild musik som den döda hade gillat? Fanns det någon som den döda hade velat förrättade begravningen? En begravning är ju till för de anhöriga. Det är tillfället då man får sörja den som har gått bort. Då är det viktigt att begravningen är som den anhöriga hade velat. 

Bostaden och tillhörigheterna

När begravningen väl har varit, återstår oftast det svåraste; att ta rätt på alla saker som den döda har ägt. Ofta har ju den personen lämnat efter sig en bostad. Har den döda personen bott i Stockholm kan det vara bra att anlita en mäklare i Vasastan, till exempel. En mäklare vet hur den ska annonseras, vad som säljer så att du som kund får ut det mesta ur bostaden och slipper ha en osåld bostad. Det finns också firmor som köper hela dödsbon och kan ta hand om allt som kan vara svårt att ta hand om. Kom bara ihåg att ta sådant som du och andra som ärver, vill ha som minnne av den döda.

Låt inte gästerna bli en ytterligare börda vid begravning

23 Jul 2018

Enligt vetenskapstidskriften Forskning och framsteg, dör det cirka 250 personer, varje dag i Sverige. De flesta dör under vintermånaderna, för att som nu, under sommaren minska något. Varför det är så vet vi inte. Vi kan gissa oss till att vi är mer sjuka under vintern, är man då äldre och mycket skör, kan även en vanlig förkylning leda till lunginflammation och dödsfall. Under sommarmånaderna lättar sjukdomarna något och vi är friskare. Trots det ser vi dödsfall även under sommaren. 

Sjukvården brukar ta hand om den döda

För dem som är anhöriga till den döde gäller det ordna allt det praktiska kring den döda. Sjukvården tar hand om den döda. Har personen dött på sjukhus tar sjukhuset hand om den döda. Ofta förs de till ett begravningskapell, där de förvaras tills begravningen hålls, eller så kremeras de inför begravningen. Beroende på anhöriga och eventuellt den döda personens egen vilja begravs den döda antingen som en jordfästning, eller som en kremering. 

Kyrkan brukar ta hand om begravningsceremonin

Att ordna en begravning är inte lätt att göra på egen hand. Vill man kan man få hjälp antingen av en kyrka, eller av någon som utför en borgerlig begravning, eller av en begravningsentreprenör. Har den döda ingen anhörig, utförs begravningen av staten, som även bekostar begravningen. Allt fler dör utan anhöriga, vilket är en mycket sorglig sak. De flesta har dock anhöriga som vill ha en värdig begravning för sin anhöriga som har dött.

Cateringfirma kan ta hand om fika eller middag

En begravningsentreprenör, eller kyrka kan alltså hjälpa till med det praktiska. Som tur är finns det professionella personer som kan ordna det som vi andra kan tycka är svårt. Det är många saker som ska arrangeras. Hur ska själva begravningsceremonin hållas? Kyrkan är duktig på sådant, även en borgerlig begravningsförrättare kan det. Men sedan då? Efteråt är det sed att man bjuder på ett lättare tilltugg, som snittar eller smörgåsar, eller en buffé. Efteråt brukar det vara kaffe och tårta.

Det kända "gravölet" har en mening

För dem som är anhöriga, kan begravningen vara känslomässigt jobbig. Det är många känslor av sorg och saknad, som kan komma upp under begravningen. Och det är just därför vi har begravningar; den är ett tillfälle att säga farväl till den som har gått bort. Den är ett viktigt steg i sorgeprocessen. Samtidigt, får man också känna andra känslor. Har man genomlevt en känslosamt jobbig begravning, kan "begravningsölet" (det måste inte vara alkohol i den!) vara ett sätt att få kontakt med andra anhöriga och vänner till den döda och slappna av. Vi ska inte förminska vikten av att få vara social efter en begravning.

Hur klär man sig vid en begravning?

23 May 2018

Att ta det sista farvälet av en närstående är bland det tuffaste man kan göra. Begravningen innehåller stora känslor - och den ska så också göra - och det är då man som anhöriga och bekant till den avlidne får säga hejdå. Det ska göras med respekt och vördnad.

Frågan om klädsel blir naturlig i samband med detta. Kan man klä sig som man behagar eller finns det speciella koder att förhålla sig till? Det vi kan säga är att kraven kommit att bli lite mjukare i kanterna. Står det ingenting särskilt i inbjudan gällande klädseln så kan man - inom vissa ramar - klä sig som man vill. Ramar som ser ut som följer:

Skräddarsy en kostym inför begravningen

Först och främst: mörka färger är alltid att föredra. Om det inte står utförligt att klädseln ska vara ljus - ett allt vanligare önskemål hos anhöriga - så ska mörkare färger bäras av både män och kvinnor. En huvudregel och ett ledord att följa är stillhet. En begravning är inte rätt tid för att göra något typ av modestatement. Håll det lugnt, stillsamt och visa vördnad både för den avlidne och de anhöriga.

Står det ljus klädsel på inbjudan så handlar det om ljusare toner - beige, ljusrosa, ljusblått - och inte om någon helvit dress. En sådan blir för iögonfallande. Detsamma gäller mer skrikiga färger som knallgult och chockrosa. Använd det sunda förnuftet.

Vi tänkte gå igenom hur en man och en kvinna samt barn ska klä sig vid en begravning.

  • Mannen: Kostym ska alltid bäras vid en begravning (om, som sagt, ingenting annat står skrivet). Äger du ingen sådan så är det dags att göra en investering. Ett tips är att du besöker en skräddare och skaffar dig en skräddarsydd kostym. En skräddarsydd kostym kan användas även vid andra, mer festliga tillfällen än en begravning och en sådan har klara fördelar sett till alternativet att köpa en kostym i butik. En skräddarsydd kostym sys upp med din - endast din - kropp och fysik som mall och det ger dels bättre passform och dels också en längre hållbarhet.

Färgen ska vara mörk - inte nödvändigtvis svart - och diskret i eventuella mönster. Du ska inte gå på en begravning i en kritstrecksrandig kostym - skräddarsydd eller inte. Till kostymen ska du ha på dig en vit skjorta och en enfärgad slips - den behöver inte, som många tror, vara svart. Skorna ska däremot vara svarta. Här kan du införskaffa en skräddarsydd kostym.

Så klär du dig som kvinna vid en begravning

  • Kvinna: För en kvinna finns lite mer valfrihet än för en man då det kommer till klädseln. Primärt gäller det tre stycken plagg - kjol, klänning eller långbyxor - och alla dessa tre har några oskrivna regler. Färgen har vi gått igenom: står ingenting annat så håll kläderna mörka. Väljer du som kvinna kjol så är en tumregel att den ska ha en längd som täcker dina knäskålar.

    Vill du ha klänning så ska du vara aktsam på urringningen och att den inte sitter för tight. Både kjol och klänning bör kompletteras med strumpbyxor - på en begravning går man inte barbent (oavsett hur varmt det är ute). Detsamma gäller armarna: se till att alltid ha en jacka om din klänning - eller blusen du använder till kjolen - saknar ärmar. Långbyxor ska vara eleganta. Jeans är ingen bra klädsel vid en begravning - svarta eller ej.

  • För barn under femton år så räcker det med finkläder. Dessa behöver inte vara svarta. Tänk dock på att undvika t-shirts och stora tryck på kläderna. En fin skjorta eller en klänning i någon neutral färg räcker.

← Äldre inlägg

Välkommen

Varmt välkommen till Stockholms Begravningsbyrås Blogg om begravningar & hur du går vidare. Vi kommer lägga upp viktig information kring dödsbo, begravning, hur du som närstående kan gå vidare och annat som hör ämnet till.