Trygg begravningsbyrå i Stockholm

 

Får dödsbodelägare göra bouppteckning?

8 jan 2020

Vid ett dödsfall ska alltid en bouppteckning genomföras. De flesta väljer att en jurist gör detta. Men får dödsbodelägare göra bouppteckning?

Ja, dödsbodelägare kan genomföra hela bouppteckning. Det finns inget krav på att utomstående gör detta. Däremot krävs det att personer som inte är involverade i arvet godkänner bouppteckningen på ett förrättningsmöte.  

Först förvaltas dödsboet

Innan en bouppteckning genomförs måste dödsboet förvaltas. Det gäller exempelvis över begravning och för att betala löpande räkningar. Det vanligaste är att en person som bott tillsammans med den avlidne tar hand om detta. För att kunna göra betalningar och annat krävs därför ett dödsfallsintyg och därmed intyg på att man får förvalta dödsboets tillgångar. 

När sedan bouppteckningen är klar är det en juridisk handling som påvisar vilka som förvaltar allt. 

Bouppteckning

Inom tre månader efter dödsfallet ska en bouppteckning skapats. Det är en lista på den avlidne personens tillgångar och skulder. Bouppteckningen lämnas in till Skatteverket senast en månad efter att den är slutförd. Var personen gift ska bouppteckningen även omfatta de tillgångar som make/maka har. 

Generellt är det den person som har ”mest insyn i den avlidnes ekonomi” som är ansvarig för att bouppteckningen genomförs. Däremot finns inte krav att man måste göra den själv utan frågan kan lämnas över till en jurist. Om det inte är självklart vem som har ”mest insyn” så är det dödsbodelägarna som gemensamt får avgöra vem som ska ta hand om frågan. 

Skulle det inte finnas några dödsbodelägare kommer frågan att lämnas över till Skatteverket som utser en bouppteckningsförrättare. 

Oftast används den blankett som kan laddas hem från Skatteverkets hemsida vid en bouppteckning. Men det finns inget krav på en specifik utformning. Att använda en färdig blankett innebär däremot att risken är mindre att något blir felaktigt. 

Förrättningsmöte

När bouppteckningen är klar ska alla involverade kallas till ett förrättningsmöte. Det är i detta läge som förrättningsmän även måste vara med. 

Under förrättningsmötet går dödsboet igenom så att alla är överens om detta och eventuella frågor kring arv. På mötet måste det finnas förrättningsmän som varken är dödsbodelägare, efterarvingar alternativt ombud för dessa. Generellt är det vänner eller grannar som intygar och är med under mötet. 

Dessa har inget ansvar att kontrollera att allt finns med i bouppteckningen. De måste alltså inte ”gräva fram” information för att kontrollera att allt är korrekt. De ska enbart se på materialet som presenteras och utifrån detta skriva under att bouppteckningen stämmer mot informationen.

Ordna mottagningen hemma efter begravningen

29 jan 2019

Vill man ordna en fin mottagning för att tillsammans minnas sin avlidne vän eller släkting, kan man arrangera en sådan i samarbete med begravningsbyrån. Oftast sker då mottagningen i anslutning tillkyrkan, i församlingslokalen. Många begravningsmottagningar sker på detta sätt, men en mottagning kan så klart ske på precis det sätt de efterlevande önskar. Allt handlar om hur man tillsammans vill minnas den avlidne och hur man vill att mottagningen ska gå till.

En variant som är relativt vanlig är att man möts i hemmiljö, antingen i den avlidnes hem eller hos en släkting, ett barn till exempel. Om den döde har en make eller maka i livet brukar mottagningen hållas i bostaden där de båda bott. Att befinna sig i den miljö där den avlidne bott gör att minnet blir levande och att personen fortfarande känns nära, en känsla som tyvärr har en tendens att försvinna i en församlingslokal.

Hyra bord, stolar och porslin

Att arrangera en mottagning för fler än den närmaste familjen kräver en del logistik, men att kunna bjuda in vänner och mer avlägsna släktingar gör ändå mottagningen till ett fint avsked och bidrar till att stunden verkligen högtidlighålls. Finns inte bord och stolar så det räcker är det enkelt att hyra in detta från ett uthyrningsföretag, som både levererar möblerna innan mottagningen och hämtar dem efteråt. Att hyra uppfällbara bord och stolar gör det lätt och smidigt att duka upp mat och dryck och skapar dessutom sittplatser åt alla gäster.

Även glas och porslin går utmärkt att hyra från ett uthyrningsföretag. En begravningsmottagning ska vara en respektabel tillställning och att äta på papptallrikar känns för trist. Genom att hyra tallrikar av riktigt porslin och ordentliga, vackra glas till dryckerna visar man respekt för situationen.

Läs mer hos Aladdins Uthyrning.

Catering av mat och dryck

Att stå och laga mat är ingenting man vill syssla med när man ska begrava en närstående, och det behöver man verkligen inte göra heller. Maten är egentligen av underordnad betydelse i förhållande till minnesbilder, tal och så vidare, men det är klart att det alltid är trevligt att kunna bjuda på något gott.

Plockmat eller en buffé från en cateringfirma är utmärkt för en begravningsmottagning. Alla tar så mycket mat de har lust med, och ett gående bord gör att stämningen lättas upp och att alla får chans att tala med varandra. Med hyrda bord och stolar kan man skapa sittplatser i alla rum i bostaden, vilket gör det lätt för gästerna.

Kontakta ett uthyrningsföretag

Att arrangera en begravning är ett sorgesamt arbete, men för den som orkar kan en personlig mottagning i hemmiljö ändå göra avskedet till ett ljust och fint minne. Genom att hyra in möbler och porslin till mottagningen blir förberedelserna betydligt enklare.

Vill du hyra bord, stolar, porslin och glas till begravningsmottagningen kan du kontakta en uthyrningsfirma och berätta hur många ni beräknas bli, så anpassar de beställningen efter det. Möbler, porslin och glas levereras på utsatt tid och kan hämtas direkt efter mottagningen eller dagen efter. Möblerna är hopfällbara, vilket gör att de kan ställas undan direkt när de inte behövs längre.

Vill du göra dokument tillgängliga för fler?

24 okt 2018

Arbetar du på en begravningsbyrå? Då kanske du har behov av att göra de dokument som du förvarar till digitala dokument. Genom att digitalisera dem får du fler fördelar. Det mesta här i världen är ju digitalt. EU har ju dessutom antagit en samhällsreform som innebär att hela samhället, inom EU ska bli digitalt. På så sätt ser vi att bankväsendet har blivit allt mer digitalt. Kontoren är digitala, telefonerna, skolväsendet och sjukvården är snart helt digitaliserade. Vi kommer förmodligen att se allt fler kontor som blir digitala. Som begravningbyrå, innebär denna utveckling även att de arkiv och kontor som man behöver ha tillgång till, även kan behöva bli digitala.

Varför en digital begravningsbyrå?

Om du digitaliserar ditt kontor gör du det möjligt för dig själv och dina kolleger att komma åt de dokument som berör dina kunder, oavsett var du befinner dig. Du eller dina kolleger behöver alltså inte finnas fysiskt på kontoret för att komma åt och läsa de dokument som du kanske behöver kunna i kundkontakten.

1. Du minskar även utrymmet för ditt arkiv genom att göra det digitalt. Det innebär att du ju inte behöver ha några fysiska arkivskåp. Istället gäller det att du har tillgång till en dator, en mobil eller en läsplatta för att komma åt de dokument som du har arkiverade.

2. En digitalisering av dina dokument innebär att de är säkrare än när de ligger i ett dokumentskåp. En tjuv kan alltid ta sig in på ett kontor och läsa sekretessbelagda dokument (om nu någon vill det). Visserligen kan man alltid hacka ett konto, men då måste man ju veta vilket konto man ska hacka för att komma åt de dokumenten. 

3. En tredje fördel att ha dokumenten digitala är den att om du delar med dig av lösenord och användarnamn, kan fler än du få tillgång till dokumenten, på samma sätt som du. Det innebär att ingen behöver vara på kontoret för att kunna arbeta och ha tillgång till viktiga fakta när man arbetar.

Man kan få hjälp med revision och omvandling av dokument

Om man väljer att digitalisera sitt arkiv, kan man få hjälp med revision av sitt arkiv; vad gör man om det fattas något? Vilket slags filer behöver man ha för de dokument som finns? Finns det något som en begravningsbyrå behöver hjälp med, när det kommer till förvaring av känsliga uppgifter? Kan man göra dem ännu säkrare? Hur kan man samtidigt göra dem säkra, men mer åtkomliga för dem som behöver det? Som till exempel begravningsentreprenörer? Sådana svar kan du få om du vill läsa mer här om digitalt arkiv.

Att städa ur ett dödsbo

13 sep 2018

Att ta hand om en släktings frånfälle är ingen munter uppgift. Förutom det tråkiga i att aldrig mer få träffa sin släkting, tillkommer allt det praktiska kring en begravning. Lyckligtvis har man mycket hjälp av en begravningsbyrå, men vissa saker måste ändå klaras av själv. Till de hör att frakta bort den dödes ägodelar och att städa ur bostaden.

Mycket jobb oavsett bostadsform

Bodde den döde i en bostadsrätt ska lägenheten säljas, och då måste den först göras fin för visningar. Men möblerna ska helst vara kvar, för att lägenheten ska se fin ut. Därefter ska allt ut och lägenheten ska flyttstädas, vilket innebär extremt noggrann städning ner i minsta detalj.

Är det en hyresrätt som ska städas ur gäller att lägenheten töms och därefter flyttstädas och här gäller samma krav på noggrannhet som i en bostadsrätt, annars kommer hyresvärden att ta in en städfirma som flyttstädar, och du får stå för fakturan.

Och är det ett helt hus som ska tömmas och städas...ja, då har du en del jobb framför dig. Som synes vad gäller alla dessa tre scenarior så är det en hel del tungt arbete inblandat när man ska städa ur ett dödsbo. Förutom själva bostäderna tillkommer det ju förråd, garage, uthus och så vidare. Många mobiliserar hela släkten och går det att göra är det ju jättefint.

Professionell hjälp med städning i Stockholm

Men vad gäller själva städningen kan det faktiskt vara bra att anlita proffs, för att det ska bli så bra det bara kan. Att beställa en rejäl flyttstädning från en städfirma kostar en slant, men inte så mycket, och med tanke på arbetsinsatsen man besparas så är det värt pengarna flera gånger om. Dessutom ger städhjälp rätt till RUT-avdrag med 50% av arbetskostnaden så du kan räkna med att kostnaden inte kommer att bli särskilt stor. I Stockholm finns många duktiga städfirmor som konkurrerar om samma kunder, så en hälsosam konkurrenssituation råder, vilket såklart är till kundernas fördel.

Vad ingår i en flyttstädning?

Vid en flyttstädning fixas allt. De flesta städfirmor i Stockholm håller sig till Mäklarsamfundets standardlista för flyttstädning, som skapats för att undvika missförstånd mellan den som flyttstädar och den som ska flytta in. Checklistan är ingen lag, utan något man kommer överens om. Listan betraktas dock som standard i mäklarbranschen och har man städat bostaden efter punkterna i den kan den som flyttar in inte räkna med att kunna klaga på någonting. En städfirma tar dessutom hand om alla eventuella diskussioner och klagomål efter en städning. Det är vanligtvis ingen som argumenterar mot en städfirma när det kommer till städning, så det brukar ordna sig rätt snabbt, förutsatt att man valt en professionell och seriös städfirma vill säga.

Beställ städhjälp till dödsboet

Har du ansvaret för en släktings dödsbo och känner att du inte hinner eller orkar med allt, anlita en städfirma för att få hjälp med städningen. Sett till vad det kostar är det värt det hundra gånger om. Efter att ha flyttat ett helt bohag är en flyttstädning ett berg att bestiga, och att slippa göra det är en välsignelse. Till en väldigt låg kostnad sett till arbetsinsatsen kan du befria sig själv från den bördan.

Här finns ett företag som erbjuder städtjänster i Stockholm: https://www.städningstockholm.net.

Hur tar man sig till och från begravningen?

12 sep 2018

Att gå på en begravning innebär att man kommer att drabbas av en stor sorg. För många innebär det en chock att möta så starka känslor hos sig själv - och hos andra. Det spelar ingen roll hur mycket man stålsätter sig; känslorna kan tränga fram även genom den starkaste järnmasken. Det måste de också få göra. Genom gråt och förtvivlan så läker man; det finns inget fult i att våga visa sig sårbar - oavsett kön och oavsett ålder. Att stoisk stå och nästan spricka enbart av rädsla för att låta en mask spricka är verkligen ingen rekommendation.

De känslor som kommer är starka och de kan sitta i länge. Det bör man som anhörig vara medveten om. Därför blir också transporten till och från en begravning en viktig - men väldigt bortglömd - fråga. Är du i rätt skick för att sätta dig bakom ratten - är de andra i sällskapet det?

Vi skulle säga att man i många fall inte är det och vi skulle därför komma med att alternativt förslag: vad sägs om att hyra en buss som kör till begravningen i Stockholm och därefter kör sällskapet till den plats där ni ska hålla begravningsfikat eller middagen?

Hyra buss ger en känsla av samhörighet

Om man väljer en samlingspunkt, fattar ett beslut om att hyra buss - och kanske låter dödsboet står för kostnaden - och sedan samlar alla gästerna för en gemensam avresa så handlar det inte enbart om att säkert ta sig från punkt A till punkt B. Det handlar lika mycket om gemenskap och samhörighet.

Hur ofta kan man träffas som släkt och hur ofta får man en chans att sitta tillsammans som i en buss? Det går även att hålla tal om den avlidne i mikrofonen, det går att visa bilder på tv:n och det går att göra bussresan till en del av minnesstunden. Varför inte? Istället för att alla stressar på varsitt håll så kan man hyra en buss och åka gemensamt i en resa som manar till eftertanke, lugn och minnen.

Det är säkert, det är inte speciellt dyrt och det är även ett miljövänligt alternativ. Efter begravningen så kan man åka vidare till den plats där man äter mat eller fikar och ytterligare hedra den avlidne tillsammans.

Förbered bussbolaget innan

Om ni skulle välja att hyra buss så är det också viktigt att ni dels gör detta i god tid innan. Det ger dels ett bättre pris och säkerställer samtidigt det viktigaste - att ni de facto får en buss, och att denna är av rätt storlek.

Vi skulle dock även vilja tipsa om att ni meddelar att det gäller en begravning till bussbolaget. De kan på så sätt också förbereda chauffören och be honom att klä sig i svart kostym, eller någon annan lämplig klädsel för uppdraget.

Här kan du hyra buss: https://www.hyrabussstockholm.se.

Hur kan ett testamente göra skillnad?

31 aug 2018

Arvsrätt och ärvdabalken ser till att kvarlåtenskapen hos en avliden hamnar i rätt händer, i rätt ordning och i rätt storlek. I det flesta fall så är det också något som underlättar då ett arv ska fördelas. I och med att det finns reglerat i lag om vilka som ska ärva och i vilken ordning så är det också en process som inte behöver ta så lång tid och som heller inte behöver innehålla några konflikter.

Sådana inträffar dock och man kan heller inte bortse från varför: dels så handlar det om ekonomiska intressen - ett större arv kan naturligtvis påverka livet och göra en enorm skillnad.

Dels så handlar det även om känslor. om någon närstående avlidit så är man ledsen och upprörd; känner man dessutom att man blir sidsteppad då arvet ska fördelas så kan känslorna bli ännu starkare och regelrätta tvister kan komma som en följd av detta.

Inte ovanligt med konflikter i samband med arvsdelning

Vi ska även tillägga att ärvdabalken och vår arvsrätt inte tar någon som helst hänsyn till vilka känslor som eventuellt funnits mellan en avliden och dig som anhörig. Ska man vara krass så kommer du inte att ärva mer om du gråter mest. Inom denna del av familjerätt så är alltid blod tjockare än vatten; en närstående släkting räknas alltid högre än en avlägsen sådan, en vän eller en partner.

Så till vida att inget skrivet testamente finns förstås. Ett skrivet testamente kan göra en enorm skillnad i samband med att ett arv ska fördelas. Det kan aldrig göra barn till den avlidne lottlösa - bröstarvingar ärver alltid - men i övrigt så kan det definitivt påverka, utelämna och inkludera personer i arvet.

Faktum är att alla andra som normalt sitter på en arvslott kan komma att exkluderas från ett arv genom ett testamente. Men, detta måste vara giltigt också.

En jurist inom familjerätt hjälper dig att upprätta ett testamente

Det är faktiskt ingen dum idé att upprätta ett testamente. Oavsett ålder. Genom ett sådant så ser man till att de som betyder någonting också får en del av vad man tjänat ihop. Varför ska ditt arv tillfalla en släkting i Stockholm som du aldrig träffat och varför ska din kärlek på ålderns höst gå lottlös?

Du kan reglera detta. Vårt råd är att du ser till att det inte finns några som helst frågetecken kring ditt testamente. Ingen ska kunna starta en utredning kring din eventuella mentala status, ingen ska kunna ifrågasätta om du skrivit det av egen fri vilja och ingen ska kunna ställa frågan om det verkligen är du som skrivit ditt testamente.

Dessa frågor slipper du om du anlitar en jurist verksam inom familjerätt. En sådan ser till att allt går rätt till, att formen är rätt och att det undertecknas av två stycken vittnen. Du kan även begära förvaring av ditt testamente - lämpligen hos samma jurist eller hos en begravningsbyrå. Se till att din kvarlåtenskap hamnar i de händer du vill: upprätta ett testamente.

Läs mer på sidan https://www.familjerättstockholm.com.

Mycket man måste ta itu med vid dödsfall i familjen

24 aug 2018

Är det mycket att ta vara på efter ett dödsfall i familjen? Ofta är det många saker som äger rum om någon i familjen går bort. Har man kommit till medelåldern är det mångas föräldrar som går bort. Det är en ny situation att inte ha kvar sina föräldrar, trots att man förstår, och vet att livet inte kan fortsätta i evighet, utan att allt tar slut en vacker dag. Har de anhöriga dessutom varit sjuka ne längre tid, kan döden faktiskt bli en lösning på sjukdomstiden. De anhöriga behöver inte längre lida. Har de dessutom fått leva ett långt och meningsfullt liv, kan det mildra något i sorgen efter dem, trots att det är en ny situation att inte ha dem kvar i livet.

Många praktiska saker att ta rätt på efter dödsfall

Om ens anhöriga har gått bort, brukar det ge många praktiska saker att ta rätt på; här listar vi några viktiga saker att ta hand om.

Underrätta släkt och vänner

Bland det första man måste göra är att underrätta alla myndigheter, släkt och vänner om den anhörigas bortgång. Pensionen ska inte komma in på kontot, om det är så. Hyror, telefon och allehanda räkningar måste stoppas. Ofta brukar man anlita en begravningsbyrå, som kan ta hand om annonsering, begravningsannonsering och dylika saker.

Begravning

Hur önskade den som gick bort att begravningen skulle gå till? Finns det någon särskild musik som den döda hade gillat? Fanns det någon som den döda hade velat förrättade begravningen? En begravning är ju till för de anhöriga. Det är tillfället då man får sörja den som har gått bort. Då är det viktigt att begravningen är som den anhöriga hade velat. 

Bostaden och tillhörigheterna

När begravningen väl har varit, återstår oftast det svåraste; att ta rätt på alla saker som den döda har ägt. Ofta har ju den personen lämnat efter sig en bostad. Har den döda personen bott i Stockholm kan det vara bra att anlita en mäklare i Vasastan, till exempel. En mäklare vet hur den ska annonseras, vad som säljer så att du som kund får ut det mesta ur bostaden och slipper ha en osåld bostad. Det finns också firmor som köper hela dödsbon och kan ta hand om allt som kan vara svårt att ta hand om. Kom bara ihåg att ta sådant som du och andra som ärver, vill ha som minnne av den döda.

Låt inte gästerna bli en ytterligare börda vid begravning

23 jul 2018

Enligt vetenskapstidskriften Forskning och framsteg, dör det cirka 250 personer, varje dag i Sverige. De flesta dör under vintermånaderna, för att som nu, under sommaren minska något. Varför det är så vet vi inte. Vi kan gissa oss till att vi är mer sjuka under vintern, är man då äldre och mycket skör, kan även en vanlig förkylning leda till lunginflammation och dödsfall. Under sommarmånaderna lättar sjukdomarna något och vi är friskare. Trots det ser vi dödsfall även under sommaren. 

Sjukvården brukar ta hand om den döda

För dem som är anhöriga till den döde gäller det ordna allt det praktiska kring den döda. Sjukvården tar hand om den döda. Har personen dött på sjukhus tar sjukhuset hand om den döda. Ofta förs de till ett begravningskapell, där de förvaras tills begravningen hålls, eller så kremeras de inför begravningen. Beroende på anhöriga och eventuellt den döda personens egen vilja begravs den döda antingen som en jordfästning, eller som en kremering. 

Kyrkan brukar ta hand om begravningsceremonin

Att ordna en begravning är inte lätt att göra på egen hand. Vill man kan man få hjälp antingen av en kyrka, eller av någon som utför en borgerlig begravning, eller av en begravningsentreprenör. Har den döda ingen anhörig, utförs begravningen av staten, som även bekostar begravningen. Allt fler dör utan anhöriga, vilket är en mycket sorglig sak. De flesta har dock anhöriga som vill ha en värdig begravning för sin anhöriga som har dött.

Cateringfirma kan ta hand om fika eller middag

En begravningsentreprenör, eller kyrka kan alltså hjälpa till med det praktiska. Som tur är finns det professionella personer som kan ordna det som vi andra kan tycka är svårt. Det är många saker som ska arrangeras. Hur ska själva begravningsceremonin hållas? Kyrkan är duktig på sådant, även en borgerlig begravningsförrättare kan det. Men sedan då? Efteråt är det sed att man bjuder på ett lättare tilltugg, som snittar eller smörgåsar, eller en buffé. Efteråt brukar det vara kaffe och tårta.

Det kända "gravölet" har en mening

För dem som är anhöriga, kan begravningen vara känslomässigt jobbig. Det är många känslor av sorg och saknad, som kan komma upp under begravningen. Och det är just därför vi har begravningar; den är ett tillfälle att säga farväl till den som har gått bort. Den är ett viktigt steg i sorgeprocessen. Samtidigt, får man också känna andra känslor. Har man genomlevt en känslosamt jobbig begravning, kan "begravningsölet" (det måste inte vara alkohol i den!) vara ett sätt att få kontakt med andra anhöriga och vänner till den döda och slappna av. Vi ska inte förminska vikten av att få vara social efter en begravning.

Hur klär man sig vid en begravning?

23 maj 2018

Att ta det sista farvälet av en närstående är bland det tuffaste man kan göra. Begravningen innehåller stora känslor - och den ska så också göra - och det är då man som anhöriga och bekant till den avlidne får säga hejdå. Det ska göras med respekt och vördnad.

Frågan om klädsel blir naturlig i samband med detta. Kan man klä sig som man behagar eller finns det speciella koder att förhålla sig till? Det vi kan säga är att kraven kommit att bli lite mjukare i kanterna. Står det ingenting särskilt i inbjudan gällande klädseln så kan man - inom vissa ramar - klä sig som man vill. Ramar som ser ut som följer:

Skräddarsy en kostym inför begravningen

Först och främst: mörka färger är alltid att föredra. Om det inte står utförligt att klädseln ska vara ljus - ett allt vanligare önskemål hos anhöriga - så ska mörkare färger bäras av både män och kvinnor. En huvudregel och ett ledord att följa är stillhet. En begravning är inte rätt tid för att göra något typ av modestatement. Håll det lugnt, stillsamt och visa vördnad både för den avlidne och de anhöriga.

Står det ljus klädsel på inbjudan så handlar det om ljusare toner - beige, ljusrosa, ljusblått - och inte om någon helvit dress. En sådan blir för iögonfallande. Detsamma gäller mer skrikiga färger som knallgult och chockrosa. Använd det sunda förnuftet.

Vi tänkte gå igenom hur en man och en kvinna samt barn ska klä sig vid en begravning.

  • Mannen: Kostym ska alltid bäras vid en begravning (om, som sagt, ingenting annat står skrivet). Äger du ingen sådan så är det dags att göra en investering. Ett tips är att du besöker en skräddare och skaffar dig en skräddarsydd kostym. En skräddarsydd kostym kan användas även vid andra, mer festliga tillfällen än en begravning och en sådan har klara fördelar sett till alternativet att köpa en kostym i butik. En skräddarsydd kostym sys upp med din - endast din - kropp och fysik som mall och det ger dels bättre passform och dels också en längre hållbarhet.

Färgen ska vara mörk - inte nödvändigtvis svart - och diskret i eventuella mönster. Du ska inte gå på en begravning i en kritstrecksrandig kostym - skräddarsydd eller inte. Till kostymen ska du ha på dig en vit skjorta och en enfärgad slips - den behöver inte, som många tror, vara svart. Skorna ska däremot vara svarta. Här kan du införskaffa en skräddarsydd kostym.

Så klär du dig som kvinna vid en begravning

  • Kvinna: För en kvinna finns lite mer valfrihet än för en man då det kommer till klädseln. Primärt gäller det tre stycken plagg - kjol, klänning eller långbyxor - och alla dessa tre har några oskrivna regler. Färgen har vi gått igenom: står ingenting annat så håll kläderna mörka. Väljer du som kvinna kjol så är en tumregel att den ska ha en längd som täcker dina knäskålar.

    Vill du ha klänning så ska du vara aktsam på urringningen och att den inte sitter för tight. Både kjol och klänning bör kompletteras med strumpbyxor - på en begravning går man inte barbent (oavsett hur varmt det är ute). Detsamma gäller armarna: se till att alltid ha en jacka om din klänning - eller blusen du använder till kjolen - saknar ärmar. Långbyxor ska vara eleganta. Jeans är ingen bra klädsel vid en begravning - svarta eller ej.

  • För barn under femton år så räcker det med finkläder. Dessa behöver inte vara svarta. Tänk dock på att undvika t-shirts och stora tryck på kläderna. En fin skjorta eller en klänning i någon neutral färg räcker.

Behöver du hjälp vid dödsfall inom familjen?

29 apr 2018

Är du i behov av hjälp av begravningsbyrå i anslutning till någon anhörig som nyss har gått bort? Du kanske känner att det är en helt ny situation som du befinner dig i? Då kan det vara tryggt att veta att det finns människor som kan hjälpa dig. Det är människor som har sitt yrke att hjälpa till vid dödsfall. Dels kan du få den hjälpen i någon kyrka nära dig (om du vill ha deras hjälp), dels kan du få den av en professionell begravningsentreprenör som vill hjälpa dig igenom den första tiden och som kan tänka på alla praktiska frågor som uppkommer runt ett dödsfall. Det är en hel del. För en första hjälp går vi därför igenom en del av det som brukar hända efter att någon anhörig har gått bort.

Detta bör du tänka på efter ett dödsfall

Har man aldrig varit med om något liknande, är det självklart något helt nytt, att ställas inför något som är så definitivt. Förhoppningsivs kan det finnas fler människor omkring dig. Man bör inte vara ensam om att fatta viktiga beslut. Oavsett, är det några praktiska beslut som du bör fatta.

1. Du bör fatta beslut om begravning. Var vill du den ska hållas? Finns det någon tidpunkt när det är bättre? Finns det anhöriga som behöver tid på sig att komma till platsen? Det är någon veckodag som passar bättre? Alla dessa frågor lär en begravninsgbyrå ställa dig, om det är så att du väljer att anlita en sådan. Vi rekommenderar att göra det, så de är professionella och har stor erfarenhet av att handskas med dessa frågor och kan vägleda dig. Du bör alltså ta ställnign till frågor som var, hur och när.

2. Finns det någon sista vilja? Detta är av största vikt när det kommer till att bestämma om genomförande av begravning. Hade den som dött, någon bestämd uppfattning om hur han elelr hon ville att begravningen skulle genomföras? Ville han elelr hon ha en kristen, eller en borgerlig begravning? Om det fanns någon sådan sista vilja, är det viktigt att försöka gneomföra det så långt det är möjligt.

3. Annonsera om den dödas bortgång. Meddela släkt och vänner och om tidpunkt för begravning. Det lättaste sättet att göra det är att annonsera om det i någon lokal, eller rikstäckande tidning. Finns det anhöriga utomlands, kan det vara bra att ringa dem.

4. Ordna det praktiska kring en begravning. Få hjälp av kyrkan – de är professionella när det kommer till begravningar. Prästen kan hjälpa till tänka omkring en begravning. Är det så att du hellre vill ha en borgerlig begravning? Det finns organisationer som är behjälpliga i sådana fall, till exempel Humanistiska föreningen som har frivilliga, ideella krafter som kan bistå med information om hur man kan gå till väga vid en borgerlig begravning.

5. Läsa testamente. Har den döda skrivit något testaemente? Oftast brukar någon advokat hålla i själva det moment som delgivning av testamentet ges. Samma advokat brukar även göra en boutredning. I den ingår att ta reda på om det finns fler arvingar än de som redan är kända; kan det finnas okända arvingar? Okända barn? Finns inga bröstarvingar följer man lagen om arvingar och vilka som ärver i sådana fall.

6. Graven och gravsättningen, vad ska finnas på själva begravningsplatsen? Sedan bör du ta beslut om hur själva gravplatsen ska se ut. Vilken sorts gravsten önskar du på begravningsplatsen? Detta är det sista beslutet som du bör fatta. Även här kan du få hjälp av begravninsgbyrån, om du har anlitat en sådan. För information om gravstenar i Stockholm, läs mer här.

 

Hur tänker ni vid begravningen?

15 mar 2018

En begravning innebär det slutgiltiga farvälet man säger till en avliden person. Av naturliga skäl så innebär detta avsked en gigantisk känslostorm där gästerna får en chans att säga några ord, sjunga och sörja tillsammans. Det vanliga är att man tar hjälp vid en begravning och låter en begravningsbyrå organisera allting som hör till. Kyrkolokal, kista, blommor, fika efteråt, dödsannons, gravsten - allt som familjen och de närmaste önskar brukar vara möjligt att ordna för den begravningsbyrå man anlitar.

Det många inte tänker på är dock det som sker efteråt och vad som händer då allt begravningskaffe är urdrucket. Möts man upp hos någon eller åker alla hem till sitt igen? Många väljer att fortsätta umgås och detta av den enkla anledningen att man sällan får en chans att träffa alla sin släkt och sina vänner. Låt vara att det är en vid en tid av sorg - mend et är även en tid för att minnas och hedra den avlidne. Vi ska titta närmare på ett alternativ som kan vara gångbart vid detta tillfälle - nämligen catering.

I och med att allt fokus kommer att ligga på sorgearbete så finns det sällan vare sig ork, lust eller tid för att laga mat. Det gör att catering är ett bra alternativ, på samma sätt som en begravningsbyrå var det vid själva begravningen. Där deras jobb avslutas så tar en cateringfirma vid och slutför kvällen enligt de önskemål man kommit överens om. Det senare är viktig.

Catering handlar om öppen kommunikation

Det viktiga är att hitta ett företag inom catering som är lyhörda. I Stockholm - där det finns ett väldigt stort urval inom catering - så bör man vara extra noggrann gällande detta. Du vill, kort sagt, inte ha någon partystämning då du beställer catering till en sammanträff i samband med en begravning. Mat, dryck och personal ska passa ändamålet.

Gällande personalen så kanske ni kan komma överens om klädsel samt vilka förhållningsregler som gäller. Att de klär sig i svart kan vara att föredra då de samtidigt visar vördnad och respekt för den avlidne och för alla gästers inneboende sorg.

Maten behöver, enligt oss, inte vara mer än exempelvis snittar (eller någonting annat lättsmält). Ingen har någon vidare matlust i samband med en begravning och detsamma gäller drycken. Det kanske inte är någon god idé att erbjuda alltför mycket alkohol så många kan se detta som en tröst och titta lite väl djupt i flaskan. Lite vin och några öl, det brukar räcka.

Tiden är också en faktor. När vill ni ha maten serverad och på vilket sätt? Behövs det personal eller går det bara att lämna över maten så att alla gäster kan förse sig själva? Det viktiga är att man är öppen med sin kommunikation. Catering är en tjänst som finns för kunderna ochs om hela tiden utgår efter deras specifika önskemål. De flesta företag inom catering är flexibla och anpassningsbara beroende på vilken situation de anlitats för. Det kan vara ett bröllop, en större fest eller, som i det här fallet, en begravning. Läs mer om catering här.

Har du en anhörig som nyss har gått bort?

9 mar 2018

På nätet finns mycket bra information som har med begravningar att göra. Här tänkte vi ta upp själva begravningsakten och saker man kan tänka på.

Detta bör du tänka på

När man håller en begravningsakt, kan man antingen hålla en borgerlig begravningsakt, eller en kristen, kanske i kyrkan där den avlidna har gått när hen ännu var i livet. Då kan den prästen eller pastorn i en frikyrka, kanske hålla i begravningsakten. Då känner den prästen eller pastorn kanske väl den som har avlidit och kan ge många vackra ord om den som har gått bort. Kanske man vill bjuda in till en begravning för många, om den som har avlidit, har haft många vänner och bekanta.

Annonsera om hur ni gör med begravningen

Oftast brukar man tala om det i den annons som man gör i den lokala tidningen. Då brukar man tala om hur den som har avlidit ville ha det. Är det många som ska resa till platsen där begravningen kommer att hållas, kan man ha den i anslutningen till en helg så att de hinner resa dit och hinner återvända hem. Kanske bör man bjuda på något att äta och dricka innan själva minnesstunden som man brukar ha. Då kan de som kommit till begravningen säga några vackra ord, eller berätta minnen som de har haft med den personen.

Skriv en gudstjänsorning

Hur ville den avlidna ha det? Hade den personen några önskemål om musik? Om så är, kan man med fördel skriva ner en gudstjänstordning där det framkommer vad som ska ske. Har man ett avskedstagande vid kistan, till exempel, kan de som närvarar vid själva begravningen veta när det händer, så de är väl förberedda för detta. Det finns ett tryckeri i Stockholm som har erfarenhet av begravningsordningar och kan trycka vackra häften där det står något om den avlidna och vilken begravningsordning man vill ha. Det kan också bli ett vackert minne av själva begravningen efteråt.

Ska ni ha en minnesstund efter begravningen?

Efter begravningen kanske man vill ha en minnesstund. Då kan det vara bra med kaffe, eller te och smörgåstårta som man kan inta innan. En begravning är ganska påfrestande för dem som berörs av den. Då kan det vara bra med något som gör att man får släppa känslor som kan uppstå i och med begravningen. Finns det tillresta gäster, kan det vara bra att bjuda på mat till dem som stannar kvar. Minns att begravningen är till för de anhöriga och nära vänner. Så ta till vara chansen som en begravning ger som blir ett vackert minne av den som har gått bort.

Hur kan en begravningsbyrå i Stockholm hjälpa mig?

13 jul 2017

Om man ser att en nära anhörig eller släkting går bort så väntar en plågsam process där man släpper sitt eget liv för en stund. Detta är naturligt, man måste få tillfälle att sörja och lämna allt vad jobb och annat heter för att fullt ut få fokusera på sig själv och sina närstående. Dock så behöver ju ändå vissa praktiska detaljer lösas kring dödsfallet och det är här man – istället för att själv tvinga sig att sköta detta – anlitar en begravningsbyrå som tar hand om arbetet medan man själv får den möjligheten till eftertanke och sorg som man så väl behöver.

Att anlita en begravningsbyrå innebär att allt arbete kring begravingen tas om hand och där räknar vi allt ifrån val av gravsten, själva jordfästningen, fikat efteråt men även allt pappaersarbete i form av bouppdelning (om man vill det) och frågor kring dödsboet. Bor man exempelvis i Stockholm och ställs inför att en nära anhörig har avlidt så kan en bergravningsbyra avlasta och sköta alla detaljer kring denna begravning medan man själv alltså får en chans att ta hand om både sig själv och sina nära och kära.

Ett dödsfall innebär alltid en storm av känslor och att själv visa sig stark och ta hand om alla detaljer är ofta att gapa över för mycket – anlita istället en professionell begravningsbyrå i Stockholm och ge dig tid att läka och acceptera det inträffade. Det behöver du och din familj.

En begravningsbyrå i Stocholm som arbetar över hela staden

Man behöver inte binda sig till en begravningsbyrå i just det område man bor i – har man sitt boende i Stockholm så finns ju där flertalet olika alternativ som man kan välja bland. Dokc – man ska inte hålla på att fokusera på att få fram det absolut billigaste alternativet gällande valet av begravningsbyrå utan snarare fokusera på det känslomässiga planet. Att dividera om pengar och kostnader då man väljer en bagravningsbyrå är ju faktiskt ganska osmakligt och detta oavsett om man nu bor i Stockholm eller någon annanstans i Sverige.

Man bör alltså hellre se till bemötande, respekt och personlig kontakt då man står inför att välja en begravningsbyrå som ska sköta det praktiska kring en anhörigs bortgång. Hur hade du själv velat ha det? Hade du velat att dina anhöriga i Stockholm bråkat om kostnaden för en begravningsbyrå eller valt den som gav bäst bemötande? Värt att fundera på, eller hur?

Väljer man en bergavningsbyrå – oavsett kostnaden för denna – så ska man dock veta att man alltid kommer att mötas av professionalism och respekt där dina och din familjs behov kommer att sättas i centrum. En begravningsbyrå i Stockholm – eller någon annanstans i Sverige – har nämligen speciella kunskaper och utbildning i hur man hanterar sådana känslosamma situationer som ett dödsfall ändå innebär och för med sig. De är beredda på stora känslostormar och kan hantera dessa utifrån varje specifikt fall – en person anställd på en begravningsbyrå tar ingenting personligt och detta oavsett om denne arbetar i Stockholm eller någon annanstans i Sverige.

Välkommen

Varmt välkommen till Stockholms Begravningsbyrås Blogg om begravningar & hur du går vidare. Vi kommer lägga upp viktig information kring dödsbo, begravning, hur du som närstående kan gå vidare och annat som hör ämnet till.