Får dödsbodelägare göra bouppteckning?

Vid ett dödsfall ska alltid en bouppteckning genomföras. De flesta väljer att en jurist gör detta. Men får dödsbodelägare göra bouppteckning?

Ja, dödsbodelägare kan genomföra hela bouppteckning. Det finns inget krav på att utomstående gör detta. Däremot krävs det att personer som inte är involverade i arvet godkänner bouppteckningen på ett förrättningsmöte.  

Först förvaltas dödsboet

Innan en bouppteckning genomförs måste dödsboet förvaltas. Det gäller exempelvis över begravning och för att betala löpande räkningar. Det vanligaste är att en person som bott tillsammans med den avlidne tar hand om detta. För att kunna göra betalningar och annat krävs därför ett dödsfallsintyg och därmed intyg på att man får förvalta dödsboets tillgångar. 

När sedan bouppteckningen är klar är det en juridisk handling som påvisar vilka som förvaltar allt. 

Bouppteckning

Inom tre månader efter dödsfallet ska en bouppteckning skapats. Det är en lista på den avlidne personens tillgångar och skulder. Bouppteckningen lämnas in till Skatteverket senast en månad efter att den är slutförd. Var personen gift ska bouppteckningen även omfatta de tillgångar som make/maka har. 

Generellt är det den person som har ”mest insyn i den avlidnes ekonomi” som är ansvarig för att bouppteckningen genomförs. Däremot finns inte krav att man måste göra den själv utan frågan kan lämnas över till en jurist. Om det inte är självklart vem som har ”mest insyn” så är det dödsbodelägarna som gemensamt får avgöra vem som ska ta hand om frågan. 

Skulle det inte finnas några dödsbodelägare kommer frågan att lämnas över till Skatteverket som utser en bouppteckningsförrättare. 

Oftast används den blankett som kan laddas hem från Skatteverkets hemsida vid en bouppteckning. Men det finns inget krav på en specifik utformning. Att använda en färdig blankett innebär däremot att risken är mindre att något blir felaktigt. 

Förrättningsmöte

När bouppteckningen är klar ska alla involverade kallas till ett förrättningsmöte. Det är i detta läge som förrättningsmän även måste vara med. 

Under förrättningsmötet går dödsboet igenom så att alla är överens om detta och eventuella frågor kring arv. På mötet måste det finnas förrättningsmän som varken är dödsbodelägare, efterarvingar alternativt ombud för dessa. Generellt är det vänner eller grannar som intygar och är med under mötet. 

Dessa har inget ansvar att kontrollera att allt finns med i bouppteckningen. De måste alltså inte ”gräva fram” information för att kontrollera att allt är korrekt. De ska enbart se på materialet som presenteras och utifrån detta skriva under att bouppteckningen stämmer mot informationen.

8 Jan 2020

Välkommen

Varmt välkommen till Stockholms Begravningsbyrås Blogg om begravningar & hur du går vidare. Vi kommer lägga upp viktig information kring dödsbo, begravning, hur du som närstående kan gå vidare och annat som hör ämnet till.