Hur kan ett testamente göra skillnad?

Arvsrätt och ärvdabalken ser till att kvarlåtenskapen hos en avliden hamnar i rätt händer, i rätt ordning och i rätt storlek. I det flesta fall så är det också något som underlättar då ett arv ska fördelas. I och med att det finns reglerat i lag om vilka som ska ärva och i vilken ordning så är det också en process som inte behöver ta så lång tid och som heller inte behöver innehålla några konflikter.

Sådana inträffar dock och man kan heller inte bortse från varför: dels så handlar det om ekonomiska intressen - ett större arv kan naturligtvis påverka livet och göra en enorm skillnad.

Dels så handlar det även om känslor. om någon närstående avlidit så är man ledsen och upprörd; känner man dessutom att man blir sidsteppad då arvet ska fördelas så kan känslorna bli ännu starkare och regelrätta tvister kan komma som en följd av detta.

Inte ovanligt med konflikter i samband med arvsdelning

Vi ska även tillägga att ärvdabalken och vår arvsrätt inte tar någon som helst hänsyn till vilka känslor som eventuellt funnits mellan en avliden och dig som anhörig. Ska man vara krass så kommer du inte att ärva mer om du gråter mest. Inom denna del av familjerätt så är alltid blod tjockare än vatten; en närstående släkting räknas alltid högre än en avlägsen sådan, en vän eller en partner.

Så till vida att inget skrivet testamente finns förstås. Ett skrivet testamente kan göra en enorm skillnad i samband med att ett arv ska fördelas. Det kan aldrig göra barn till den avlidne lottlösa - bröstarvingar ärver alltid - men i övrigt så kan det definitivt påverka, utelämna och inkludera personer i arvet.

Faktum är att alla andra som normalt sitter på en arvslott kan komma att exkluderas från ett arv genom ett testamente. Men, detta måste vara giltigt också.

En jurist inom familjerätt hjälper dig att upprätta ett testamente

Det är faktiskt ingen dum idé att upprätta ett testamente. Oavsett ålder. Genom ett sådant så ser man till att de som betyder någonting också får en del av vad man tjänat ihop. Varför ska ditt arv tillfalla en släkting i Stockholm som du aldrig träffat och varför ska din kärlek på ålderns höst gå lottlös?

Du kan reglera detta. Vårt råd är att du ser till att det inte finns några som helst frågetecken kring ditt testamente. Ingen ska kunna starta en utredning kring din eventuella mentala status, ingen ska kunna ifrågasätta om du skrivit det av egen fri vilja och ingen ska kunna ställa frågan om det verkligen är du som skrivit ditt testamente.

Dessa frågor slipper du om du anlitar en jurist verksam inom familjerätt. En sådan ser till att allt går rätt till, att formen är rätt och att det undertecknas av två stycken vittnen. Du kan även begära förvaring av ditt testamente - lämpligen hos samma jurist eller hos en begravningsbyrå. Se till att din kvarlåtenskap hamnar i de händer du vill: upprätta ett testamente.

Läs mer på sidan https://www.familjerättstockholm.com.

31 Aug 2018

Välkommen

Varmt välkommen till Stockholms Begravningsbyrås Blogg om begravningar & hur du går vidare. Vi kommer lägga upp viktig information kring dödsbo, begravning, hur du som närstående kan gå vidare och annat som hör ämnet till.