Mycket man måste ta itu med vid dödsfall i familjen

Är det mycket att ta vara på efter ett dödsfall i familjen? Ofta är det många saker som äger rum om någon i familjen går bort. Har man kommit till medelåldern är det mångas föräldrar som går bort. Det är en ny situation att inte ha kvar sina föräldrar, trots att man förstår, och vet att livet inte kan fortsätta i evighet, utan att allt tar slut en vacker dag. Har de anhöriga dessutom varit sjuka ne längre tid, kan döden faktiskt bli en lösning på sjukdomstiden. De anhöriga behöver inte längre lida. Har de dessutom fått leva ett långt och meningsfullt liv, kan det mildra något i sorgen efter dem, trots att det är en ny situation att inte ha dem kvar i livet.

Många praktiska saker att ta rätt på efter dödsfall

Om ens anhöriga har gått bort, brukar det ge många praktiska saker att ta rätt på; här listar vi några viktiga saker att ta hand om.

Underrätta släkt och vänner

Bland det första man måste göra är att underrätta alla myndigheter, släkt och vänner om den anhörigas bortgång. Pensionen ska inte komma in på kontot, om det är så. Hyror, telefon och allehanda räkningar måste stoppas. Ofta brukar man anlita en begravningsbyrå, som kan ta hand om annonsering, begravningsannonsering och dylika saker.

Begravning

Hur önskade den som gick bort att begravningen skulle gå till? Finns det någon särskild musik som den döda hade gillat? Fanns det någon som den döda hade velat förrättade begravningen? En begravning är ju till för de anhöriga. Det är tillfället då man får sörja den som har gått bort. Då är det viktigt att begravningen är som den anhöriga hade velat. 

Bostaden och tillhörigheterna

När begravningen väl har varit, återstår oftast det svåraste; att ta rätt på alla saker som den döda har ägt. Ofta har ju den personen lämnat efter sig en bostad. Har den döda personen bott i Stockholm kan det vara bra att anlita en mäklare i Vasastan, till exempel. En mäklare vet hur den ska annonseras, vad som säljer så att du som kund får ut det mesta ur bostaden och slipper ha en osåld bostad. Det finns också firmor som köper hela dödsbon och kan ta hand om allt som kan vara svårt att ta hand om. Kom bara ihåg att ta sådant som du och andra som ärver, vill ha som minnne av den döda.

24 Aug 2018

Välkommen

Varmt välkommen till Stockholms Begravningsbyrås Blogg om begravningar & hur du går vidare. Vi kommer lägga upp viktig information kring dödsbo, begravning, hur du som närstående kan gå vidare och annat som hör ämnet till.