Behöver du hjälp vid dödsfall inom familjen?

Är du i behov av hjälp av begravningsbyrå i anslutning till någon anhörig som nyss har gått bort? Du kanske känner att det är en helt ny situation som du befinner dig i? Då kan det vara tryggt att veta att det finns människor som kan hjälpa dig. Det är människor som har sitt yrke att hjälpa till vid dödsfall. Dels kan du få den hjälpen i någon kyrka nära dig (om du vill ha deras hjälp), dels kan du få den av en professionell begravningsentreprenör som vill hjälpa dig igenom den första tiden och som kan tänka på alla praktiska frågor som uppkommer runt ett dödsfall. Det är en hel del. För en första hjälp går vi därför igenom en del av det som brukar hända efter att någon anhörig har gått bort.

Detta bör du tänka på efter ett dödsfall

Har man aldrig varit med om något liknande, är det självklart något helt nytt, att ställas inför något som är så definitivt. Förhoppningsivs kan det finnas fler människor omkring dig. Man bör inte vara ensam om att fatta viktiga beslut. Oavsett, är det några praktiska beslut som du bör fatta.

1. Du bör fatta beslut om begravning. Var vill du den ska hållas? Finns det någon tidpunkt när det är bättre? Finns det anhöriga som behöver tid på sig att komma till platsen? Det är någon veckodag som passar bättre? Alla dessa frågor lär en begravninsgbyrå ställa dig, om det är så att du väljer att anlita en sådan. Vi rekommenderar att göra det, så de är professionella och har stor erfarenhet av att handskas med dessa frågor och kan vägleda dig. Du bör alltså ta ställnign till frågor som var, hur och när.

2. Finns det någon sista vilja? Detta är av största vikt när det kommer till att bestämma om genomförande av begravning. Hade den som dött, någon bestämd uppfattning om hur han elelr hon ville att begravningen skulle genomföras? Ville han elelr hon ha en kristen, eller en borgerlig begravning? Om det fanns någon sådan sista vilja, är det viktigt att försöka gneomföra det så långt det är möjligt.

3. Annonsera om den dödas bortgång. Meddela släkt och vänner och om tidpunkt för begravning. Det lättaste sättet att göra det är att annonsera om det i någon lokal, eller rikstäckande tidning. Finns det anhöriga utomlands, kan det vara bra att ringa dem.

4. Ordna det praktiska kring en begravning. Få hjälp av kyrkan – de är professionella när det kommer till begravningar. Prästen kan hjälpa till tänka omkring en begravning. Är det så att du hellre vill ha en borgerlig begravning? Det finns organisationer som är behjälpliga i sådana fall, till exempel Humanistiska föreningen som har frivilliga, ideella krafter som kan bistå med information om hur man kan gå till väga vid en borgerlig begravning.

5. Läsa testamente. Har den döda skrivit något testaemente? Oftast brukar någon advokat hålla i själva det moment som delgivning av testamentet ges. Samma advokat brukar även göra en boutredning. I den ingår att ta reda på om det finns fler arvingar än de som redan är kända; kan det finnas okända arvingar? Okända barn? Finns inga bröstarvingar följer man lagen om arvingar och vilka som ärver i sådana fall.

6. Graven och gravsättningen, vad ska finnas på själva begravningsplatsen? Sedan bör du ta beslut om hur själva gravplatsen ska se ut. Vilken sorts gravsten önskar du på begravningsplatsen? Detta är det sista beslutet som du bör fatta. Även här kan du få hjälp av begravninsgbyrån, om du har anlitat en sådan. För information om gravstenar i Stockholm, läs mer här.

 

29 Apr 2018

Välkommen

Varmt välkommen till Stockholms Begravningsbyrås Blogg om begravningar & hur du går vidare. Vi kommer lägga upp viktig information kring dödsbo, begravning, hur du som närstående kan gå vidare och annat som hör ämnet till.